เวลาทำการ

ทุกวัน, 8:00 - 17:00

โทรศัพท์

038-017909

อีเมล

st-crane@hotmail.com
บริการด้านต่อตัวถัง

ต่อตัวถัง

บริการด้านต่อตัวถัง กระบะเหล็ก กระบะพร้อมชุดสะพานขึ้นลงด้วยไฮโดรลิก พร้อมชุดฝาปิดท้ายไฮโดรลิค